Małgosia Greczyńska

 

Pierwszy raz  z szeroko rozumianą praktyką Jogi spotkałam się w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii, gdzie chodziłam do liceum. Prowadzący tam zajęcia Nauczyciel obdarzył mnie wtedy, tak ogromną energią, że miałam siłę penetrować różne jogiczne ścieżki przez kolejnych 20  lat w poszukiwaniu tej najbliższej sobie. Jako uczeń zwiedziłam wiele szkół, ale przede wszystkim zaangażowałam się w hatha-jogę metodą mistrza Iyengara. Na tej  ścieżce  stawiałam swoje pierwsze, instruktorskie kroki. W 2007 roku w aśramie Sivanandy zdecydowałam się ukończyć kurs nauczycielski i uzyskałam tytuł Yogi Siromani.

 

Inspiracja jaka została mi dana jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, sprawiła, że w wędrówkach energetycznymi drogami i bezdrożami, górami i dołami, z guru czy bez,   nagromadziłam umiejętności i doświadczenia, pogłębiłam wiedzę i pozwoliłam sobie na życie tu i teraz w jogicznym rytmie, z umiejętnością nieomylnego rozpoznawania własnych powinności, a w najtrudniejszych sytuacjach na odkrywanie pokładów siły i oparcia we własnej głębi, czym bardzo chętnie się dzielę nie tylko na zajęciach.

 

To wszystko zawdzięczam Antkowi :)