Doceniająca Miłość (Różowy) — warsztat Clausa Springborga

weekend 15-17 września 2017

Tylko na zapisy!!!

 

Tym warsztatem zaczynamy eksplorację jakości Miłości. Połączymy się ponownie w całość naszego Istnienia, ciała i duszy, w miłości która może diametralnie zmienić sposób w jaki spotykamy się ze światem. Ta jakość będzie wspierała i pomagałą wzrastać momentom, w których jesteśmy świadomi oraz rezonować w świecie częstotliwością bezwarunkowej miłości.

Co wydarza się w naszej świadomości gdy spotykamy Miłość, której do tej pory nigdy w pełni nie przyjęliśmy? Jak to jest czuć się tak totalnie mile widzianym i bezwarunkowo kochanym? Nasze umysły nie potrafią sobie tego wyobrazić, mogą nawet w to wątpić, bo na subtelnych poziomach, nasza struktura chroniła nas przed miłością … a nawet ją odrzucała.

Być może brzmi to dziwnie, że jesteśmy “chronieni przed miłością”, ale zaczyna mieć to sens, gdy przypominamy sobie, że gdy doświadczaliśmy stanów miłości, powodowało to w nas podatność na zranienia w przeszłości. Jako dzieci, które potrzebowały poczucia bezpieczeństwa, nauczyliśmy się trików, dzięki którym czuliśmy się bezpieczniej, jednak … jako dorośli, ucząc się poruszania w świadomości, możemy ponownie zacząć pozwalać sobie na odczuwanie pełni miłości. Nie tylko miłości partnera, ale wielu odcieni i głębokości miłości. Miłość, która odżywia komórki i kości, miłość która uwalnia serce, aby mogło się wyłonić w całej swojej okazałości, miłość która jest w tak głębokiej intymności z naszą prawdziwą naturą, że nasza dusza zaczyna śpiewać.

Pierwszą z serii warsztatów jest Esencjonalna Jakość Bezwarunkowej Miłości. Kolorem jest Róż. Zawiera w sobie zdrowie, uzdrawianie, oraz odpowiada na głębokie wewnętrzne wołanie i fundamentalne potrzeby.
Ponowne zjednoczenie się z naszymi Esencjonalnymi jakościami Miłości powoduje, że stajemy się kompletni i przywraca soki naszemu życiu.

Bezwarunkowa Miłość
Ta miłość powoduje, że w sposób bezwarunkowy, czujesz się mile widziany i doceniany w życiu. Zamiast otrzymywania miłości w zamian za coś, lub jako wynagrodzenie, w zależności od swoich osiągnięć lub działań. 
Powoduje to, że czujesz się fundamentalnie kochany i godny miłości. Twoje serce, umysł i ciało czują się miękkie i zdrowe. Gdy znasz Różową miłość, nie będziesz czuł się niedoceniany oraz niezasługujący na miłość. 
Różowa miłość przywraca ci poczucie doskonałości w świecie i w tobie.

Praktyka odbywa się w bezpiecznej i spokojnej atmosferze i składa się z:

• prowadzonych medytacji
• inquiry - dociekań w parach
• kontemplacji i ćwiczeń pisanych
• krótkich teoretycznych prezentacji

Warsztaty są prowadzone przez Dr. Claus Springborg z Danii, który praktukuje medytację ponad 10 lat i uczył w Londynie, Mediolanie, Warszawie, Holandii i Szkocji. 
wywiad z Clausem: http://bosonamacie.pl/szczescie-jest-w-nas

 

Daty i koszt:

★ 15 do 17 września — Doceniająca Miłość (Różowy) w Warszawie

Koszt warsztatu: 550 PLN (jeśli płatne do 31 lipca)
po 31 lipca koszt warsztatu wynosi 620 PLN
Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dni i godziny:
16 września PIĄTEK - godz. 18.00 do 20.0
17 września SOBOTA godz. 10.00 do 18.00
18 września NIEDZIELA godz. 10.00 do 18.00
MIEJSCE:
Centrum Joga
ul. Bracka 22/12
Warszawa

Kolejny warsztat z Clausem:
1 - 3 grudnia - KOCHAJĄCA JEDNOŚĆ
https://www.facebook.com/events/2144133772478373/


[Eng]

With this retreat we are beginning the exploration of the domains of Love. We are going to reunite our whole Being, body and soul, in a love that can fundamentally change the way we meet the world. This quality of love will support and expand the very moments we are mindful of, and resonate into the world a frequency of unconditional love.

What happens to our consciousness when we meet a Love that we may not have totally taken in before? What is it like, to feel totally welcomed and loved unconditionally? Our minds can’t imagine it, may even doubt it, because, on subtle layers, our structure has been protecting us from love.. even rejecting it.

Perhaps it sounds strange that we are ‘protected from love’, but, it makes sense when we remember that being in states of love seem to have left us vulnerable to the cause of pain in the past. As children in need of protecting, we developed tactics to keep us more safe, however.. as adults, taking steps to walk in fields of consciousness, we can begin to let the fullness of love in again. Not only the love of a partner.. but many shades and depths of love. Love that nourishes the cells and the bones, love that sets the heart free to come through with all of its capacities, love that is so deeply intimate with our true nature that our soul sings.

The first in the series is the Essential Quality of Unconditional Love. The colour is Pink. It is healthy, healing, and responds to a deep inner calling and fundamental need.
Reuniting with our Essential qualities of Love complete us and returns the juice to our life.

Unconditional Love 
This love makes you feel welcomed and appreciated in life in an unconditional way, rather than as a reward that is dependent on your achievements or actions. It makes you feel fundamentally loved and lovable. Your heart, mind, and body feel soft and healthy. When you know Pink love, you will not feel under-appreciated or undeserving of love. Pink love brings back your sense of perfection in the world and in yourself